Bogdan Konopka w BWA Jelenia Góra

08.11 - 14.12.2019

BWA Jelenia Góra zaprasza 8 listopada o godzinie 17:00 na wystawę zbiorową „Kontakty”, gdzie jednym z przedstawionych artystów będzie Bogdan Konopka.

„„Kontakty – c.d.” to powrót do idei „Kontaktów” z 1989, w trzydziestą rocznicę pierwszej wystawy, pokazywanej również w jeleniogórskim BWA. Tematem przewodnim jest hasło „o naturze fotografii”. Zaprezentujemy fotografie, które wykonuje się bezpośrednio z negatywu, stykowo, kontaktowo, bez powiększania.
Projekt obejmuje wystawę, katalog i spotkanie z artystami. W wystawie wezmą udział mistrzowie, którzy od lat kultywują stare techniki oraz twórcy, którzy dopiero poznają tajemnice fotografii. Projekt ma zasięg ponadlokalny. Zaproszeni artyści mieszkają w różnych częściach Polski oraz poza jej granicami. Na wystawie zobaczymy fotografie: Ewy Andrzejewskiej, Jakuba Byrczka, Sławoja Dubiela, Janiny Hobgarskiej, Marcina Kiełbiewskiego, Bogdana Konopki, Andrzeja Jerzego Lecha, Marka Likszteta, Tomasza Michałowskiego, Tomasza Mielecha, Janusza Moniatowicza, Haliny Morcinek, Janusza Nowackiego, Rafała Swosińskiego, Marka Szyryka, Ireneusza Zjeżdżałki i Wojciecha Zawadzkiego. W wystawie biorą udział również artyści czescy, Jaroslav Beneš i Vaclav Jirásek. Projekt realizujemy w Jeleniej Górze, ponieważ od lat w krytyce artystycznej funkcjonuje określenie Jeleniogórska Szkoła Fotografii, która kojarzy się z kultywowaniem tradycji i szlachetnego rzemiosła. Wystawa pokazuje, że współcześni artyści przy pomocy starych technik realizują swoje indywidualne założenia twórcze i wytyczają nowe drogi rozwoju i przyszłości fotografii.” BWA Jelenia Góra

Wystawa potrwa do 14 grudnia 2019 r.