“Pureview” Pszemka Dzienisa w krakowskiej Galerii Pauza

Po pokazach wystawy Dzienisa “Purewiev” w Warszawie, a następnie na pokazach podczas Fotofestiwalu w Łodzi oraz na Vintage Photo Festivalu w Bydgoszczy, przyszedł czas na odsłonę krakowską. Projekt zostanie pokazany w Galerii Pauza w Krakowie. Ekspozycję można oglądać od 10 listopada do 12 grudnia. Wernisaż wystawy odbędzie się 9 listopada o godz. 18:00.

Pszemek Dzienis

fot. Pszemek Dzienis “Pureview”

Pejzaż, dla fotografii to temat będący źródłem wielu inspiracji. Jest to związane po pierwsze, ze stałą ludzką potrzebą dokumentowania otaczającego świata, a po drugie z historycznymi związkami medium z malarstwem. Do lat 70. XX wieku relacja ta należała do tych burzliwych w sztuce: pełna wzajemnych wyrzutów i animozji była między innymi związana z próbami wypracowania nowych rozwiązań dla wspólnego dziedzictwa.

Pokazane po raz pierwszy w Leica 6×7 Gallery Warszawa prace Dzienisa są doskonałym przykładem najnowszego okresu dla tej historycznej relacji. Pejzaże, jakie przy pomocy aparatu fotograficznego tworzy artysta urzekają minimalizmem i malarskim abstrakcyjnym gestem, którym kładzione są barwne plamy. Za płótno dla Dzienisa służy w tych realizacjach delikatny i zaskakujący w swojej fakturze śnieg. To on w niemal całości wypełnia kadry.

Dzienis znany był wcześniej z innych projektów, odbiegających znacznie od tego, który zostanie pokazany podczas wystawy. To efekt podjętej decyzji. – Szukałem spokoju. W monochromatycznej zimie znalazłem kolor – mówi Dzienis.

Umiejętne zestawianie detali śnieżnych krajobrazów z fotografiami, na których górskie szczyty są lepiej widoczne pozwoliły na połączenie elementów abstrakcji i klasycznego pejzażu. Ten wprowadzony balans wraz ze skażeniem białej powierzchni poszczególnych obrazów sprawia widzowi trudność w rozpoznaniu z jakimi pejzażami się mierzy.

U Dzienisa widać świadomą decyzję, by ograniczać dobór środków plastycznych. Do uderzającej jakości technicznej obrazów, które zwykle charakteryzują realizacje Dzienisa, dochodzi nowy efekt. Jest nim umiejętnie wzbudzany zachwyt nad pięknem śnieżnego pejzażu. Ten sam rodzaj zachwytu udawało się uchwycić na przykład Edwardowi Westonowi, gdy fotografował w nabożnym skupieniu amerykańskie parki krajobrazowe.

Pszemek Dzienis

fot. Pszemek Dzienis “Pureview”

Ingerencja Dzienisa w naturalnie powstający krajobraz poprzez dodawanie barwników niesie skojarzenia z dziedzictwem szeroko rozumianego land artu, który za główny materiał obróbki brał naturalną przestrzeń, a powstałe instalacje, często mogły trwać tylko dzięki fotografii. Sam malarski gest jakiego używa Dzienis na nowo otwiera definicję fotografii jako malowania światłem, którą promował jeden z jej pionierów – Talbot. Najważniejszy jednak jest tu sam kolor zderzony z pejzażem. Nowym elementem w twórczości Dzienisa, prócz zainteresowania samym pejzażem i pracą poza studiem, jest przestrzenność prac. W efekcie z płaskich fotografii wiszących na ścianach galeryjnych, niektóre z nich zaczynają przybierać formy trójwymiarowych obiektów.

Pszemek Dzienis, “PUREVIEW”
Kurator wystawy: Jakub Śwircz
Wernisaż wystawy: 9. listopada, godz. 18:00

Czas trwania: 10.11. – 20.12.2017
Miejsce: Galeria Pauza
ul. Stolarska 5/3, Kraków

Wydarzenie na Facebooku