Fotografia i szaleństwo: prezentacja i spotkanie wokół książki

Zapraszamy na spotkanie wokół publikacji „Fotografia i szaleństwo” wydanej przez łódzką Szkołę Filmową w przestrzeni wystawy „Terra Incognita”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 6 kwietnia o godzinie 18:00 w przestrzeni Leica 6×7 Gallery Warszawa.

Fotografia i szaleństwo, pod red. Tomasz Ferenca jest interdyscyplinarną monografią naukową składającą się z tekstów dwunastu autorów z różnych ośrodków naukowych, obejmująca wiedzę m.in. z takich obszarów jak: historia sztuki, historia fotografii, socjologia wizualna, psychologia czy psychiatria.

1
„Obok tekstów akademików reprezentujących różne dyscypliny naukowe publikacja zawiera także wypowiedzi artystyczne czynnych fotografów oraz teksty łączące doświadczenia artystyczne z naukowymi. Teksty wzbogaca zróżnicowany materiał ilustracyjny – od zdjęć archiwalnych, materiałów internetowych po prace artystyczne.

Jedynie niewielką część prawdy o szaleństwie można poznać przy pomocy metod wizualnych. Nie mogąc odkryć jego głębokiej i ukrytej istoty i nie mając wyboru, koncentrujemy się na obserwowalnych przejawach szaleństwa. Klasyfikujemy, opisujemy, charakteryzujemy wizualne syndromy zaburzeń lub też wykorzystujemy obrazy w budzących coraz więcej wątpliwości procedurach tekstów projekcyjnych.

2

Oko sprzężone z techniką mechanicznego rejestrowania obrazów staje się potężnym narzędziem poznawczym. Narzędziem, które zarówno umożliwia odkrywanie, jak i nadaje tym odkryciom określoną strukturę. Oko zaprogramowane przez kulturę widzi to i tylko to, co umysł jest w stanie zinterpretować. Fotografia, która uzbroiła oko w możliwość utrwalenia obrazów, miała być gwarantem wiedzy obiektywnej, tymczasem stała się nową przyczyną i źródłem szaleństwa. To właśnie jest głównym tematem tej książki.”
(fragment wstępu do „Fotografii i Szaleństwa” )

3

Prezentację i promocję książki „Fotografia i Szaleństwo” poprowadzi Tomasz Ferenc, Anna Zarychta wraz z zaproszonymi gośćmi.
_________
6.4 (piątek), godzina 18:00
Leica 6×7 Gallery Warszawa, Mysia 3, II piętro
Wydarzenie na Facebooku