Godzina z fotografią: Prawo i fotografia – wykład

W poniedziałek 19 listopada o godzinie 18:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu  „Godzina z fotografią” poświęcone prawu w fotografii. O najważniejszych problemach prawnych związanych z pracą fotografa opowie ekspertka prawa własności intelektualnej – Katarzyna Kosicka-Polak, radca prawny z kancelarii prawnej MKZ Partnerzy.

POLSKA03 (3)

Alicja Biała, „Polska”, kolaż, dzięki uprzejmości artystki

Jak chronić swoje prawa do zdjęć wykorzystywanych w Internecie? W jaki sposób należy zadbać o ochronę wizerunku fotografowanych osób? Jak powinny wyglądać umowy z modelką czy agencją? Jak sądy rozstrzygają spory związane z fotografią? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie spotkania poświęconego prawu i fotografii.

W sierpniu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie dotyczącej uczennicy, która wkleiła zdjęcie skopiowane z witryny internetowej do swojej pracy szkolnej (C‑161/17). Omawiana sytuacja nie wymagała zgody autora fotografii, ponieważ takie wykorzystanie utworu wchodziło w zakres dozwolonego użytku. Zgoda autora była jednak konieczna w momencie, gdy wspomnianą pracę opublikowała na swojej witrynie szkoła, ponieważ udostępniła ją publicznie. Trybunał orzekł, że pojęcie „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono zamieszczenie na stronie internetowej fotografii, która została wcześniej opublikowana na innej stronie internetowej bez ograniczeń uniemożliwiających jej pobranie i za zgodą podmiotu praw autorskich.

Innym ważnym problemem w pracy fotografa jest ochrona wizerunku fotografowanych osób. Kiedy zgoda na upublicznienie zdjęcia jest wymagana, a kiedy można je publikować bez pytania o pozwolenie? W lipcu 2018 r. sąd apelacyjny w Warszawie wypowiedział się w sprawie związanej z publikacją wizerunku dziecka (V ACa 484/17). Sąd sformułował ogólną tezę, nie zawierającą ograniczenia związanego z wiekiem prezentowanej osoby: „zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może być udzielona w dowolnej formie, ale musi być niewątpliwa. Oznacza to, że osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza. Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku w związku z ową imprezą, nie oznacza natomiast zgody na rozpowszechnianie tego wizerunku w innych celach z taką imprezą nie związanych”. Natomiast kwestia sporu między rodzicami dotycząca zgody na publikację fotografii dziecka została oddana sądowi opiekuńczemu.

To czy prawo zostało naruszone czy nie, zależy od konkretnej sytuacji i kontekstu w jakim miała miejsce. Problemy tkwią w szczegółach, są jednak podstawowe zasady, którymi warto się kierować. W pierwszej części wydarzenia Katarzyna Kosicka-Polak z kancelarii MKZ Partnerzy przedstawi najważniejsze zagadnienia z prawa autorskiego i wyjaśni kwestie najbardziej nurtujące fotografów. Po tym wprowadzeniu do tematu odbędą się konsultacje indywidualne, w których zainteresowane osoby, będą mogły zadać bardziej szczegółowe pytania.

Prosimy o przesyłanie pytań do prawnika na adres borkowska@mkzpartnerzy.pl. Na ten sam adres należy zgłaszać chęć udziału w konsultacjach. Z uwagi na ograniczenia czasowe liczba spotkań indywidualnych jest ograniczona.

Katarzyna Kosicka-Polak_MKZ Partnerzy (1)

Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy
Jest specjalistką w zakresie prawa własności intelektualnej. Doradza w trakcie produkcji filmowych, zabezpiecza i chroni prawa autorskie oraz dobra osobiste twórców. W kancelarii MKZ Partnerzy kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem doradza liderom w branży reklamy outdoorowej przy najbardziej rozpoznawalnych kampaniach reklamowych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z agencjami oraz domami mediowymi i spółkami z rynku dóbr luksusowych. Specjalizuje się również w prawie budowlanym (inwestycje deweloperskie, zagospodarowanie przestrzenne). Aktywnie wspiera działalność samorządu zawodowego radców prawnych.

19 listopada (poniedziałek), godz. 18:00
Leica 6×7 Gallery Warszawa

Wydarzenie na Facebooku