Spotkanie: Azimuth Press i publikacja „Becva Interiors”

We wtorek 18 lipca o godz. 18.00  zapraszamy na spotkanie z Martyną Wyrzykowską, Janem Rogało i Pawłem Starcem – współtwórcami kolektywu Azimuth Press.

Lokując się gdzieś pomiędzy nieinstytucjonalną edukacją z zakresu wizualiów, a teoretyczną i praktyczną fascynacją publikacjami fotograficznymi, Azimuth Press razem ze skupionym dookoła nieformalnym środowiskiem, na marginesie dużych planów wydawniczych, zajmuje się tworzeniem i publikowaniem zinów – niskonakładowych i ulotnych książeczek, gazetek i zeszycików. Ta drobiazgowa forma nie oznacza bynajmniej niepełnoprawnego statusu tych publikacji, funkcjonujących uparcie gdzieś na poboczu świata książki fotograficznej.

becvaint_1

Na spotkaniu twórcy wydawnictwa opowiedzą o tym jaka może być funkcja zinów oraz jak projekt fotograficzny działa w formie fotobooka. Będzie też mowa o planach wydawniczych grupy i warsztatach w których zin stanowi formę zamknięcia fotograficznego projektu. Podczas spotkania będzie można kupić również świeżo wypuszczonego zina „Becva Interiors” ze zdjęciami Pawła Starca, wydanego przez Azimuth Press.

Więcej informacji na temat kolektywu: Azimuth Press
Wydarzenie na Facebooku

Leica 6×7 Gallery Warszawa
18 lipca, godzina 18:00
Ze względu na spotkanie autorskie wystawa Alexa Webba „Wybór” będzie otwarta do godziny 17.30.